Proje Kapsamı

Arşiv çalışması

Başbakanlık Osmanlı arşivi belgeleri kamuoyuna açık olmasına rağmen sınırlı bir çevrede tartışma konusu yapılmıştır. Oysa bu arşivler (tüm temizleme çabalarına rağmen) devlet mekanizmasının harekete geçirilerek bir ulusun izlerinin nasıl silinmeye çalışıldığını göstermesi açısından çarpıcı bilgiler içermektedir.

Proje etkinliklerinden olan sosyal medya çalışması, sergi, yayın faaliyeti ve web sayfasında içerik oluşturmada arşiv çalışmasında derlenen materyallerden yaralanılacaktır. Arşiv çalışması projenin diğer etkinliklerinin içeriğini belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Arşiv çalışması iki ana bölümden oluşacaktır.

Arşiv Ekibi

Dr. Cihangir Gündoğdu: Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans, Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Aynı bölümün İstanbul Programı’nda asistan olarak görev yaptı. Siyasi düşünceler tarihi, Anadolu ve Dünya Medeniyetleri derslerini verdi. İngilizce, Osmanlı Türkçesi’ni ileri düzeyde Farsça, Almanca, Fransızcayı orta düzeyde bilmektedir.

Dr. Vural Genç: Mimar Sinan Üniversitesi,  Ortaçağ Tarihi Bilim Dalında yüksek lisans (2007) İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Kitapları: İranlı Tarihçilerin Kaleminden Çaldıran, Bengi Yayınları, İstanbul 2011 ve Cihangir Gündoğdu ile birlikte Dersim’de Osmanlı Siyaseti: İzâle-i Vahşet, Tashîh-i İtikâd ve Tasfiye-i Ezhân 1880-1913, Kitap Yayınevi, İstanbul 2013.

Serhat Bozkurt: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, happy wheels demo Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programında yüksek lisansını tamamladı. Yayınlanan bazı yazıları: “The Kurds and Settlement Policies from the Late Ottoman Empire to Early Republican Turkey: Continuities and Discontinuities (1916-1934)”, Iranian Studies: Journal of the International Society for Iranian Studies, Vol. 47, No. 5, s. 823-837. “Ahmed Süreyya Bedirhan’ın Sicili”, Kürt Tarihi, Sayı. 10, Aralık 2013-Ocak 2014, s. 52-52.

Dr. Sevan Demircioğlu: Yerevan Devlet Üniversitesinde Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümü doktorasını tamamladı. Çeşitli yayınlarda editörlük ve Ermeniceden Türkçeye çevirmenlik yapmaktadır. Tarih Vakfı’nın çeşitli projelerinde çalışmalar yürütmüştür.

Sergi

Ermenilerin Anadolu’dan sürgünün 100. yılında olayı merkezine alacak yazılı ve görsel materyallerden oluşan bir sergi düzenlenecektir. Serginin genel konsepti projeyle uyumlu bir biçimde sürgün günlüğünün sayfaları temelinde oluşturulacaktır. Arşiv çalışması sonucunda derlenen bilgi ve belgelerin serginin enformatif yönünü destekleyen deneyimsel ve duygusal bir boyutla sunulması öngörülmektedir

Yayın

Projenin ana teması olan Ermenilerin sürgün günlüğü yayın faaliyetinde de değerlendirilerek daha geniş bir kesime ulaşılmaya çalışılacaktır. Arşiv çalışmasında derlenen yazılı ve görsel materyaller yayının içeriğini oluşturacaktır. Yayında ayrıca bu konuda akademik düzeyde çalışma yapan öğretim üyeleri ve uzmanların yazılarına yer verilecek olup sergide kullanılması planlanan görsel malzemeler kullanılacaktır.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

1
Yoruma kapalıdır.

Başa Dön ↑
  • BİZİ TAKİP EDİN

    Facebook Sayfamız
    Twitter Hesabımız
  • PROJELER