Kronoloji

 • 1821 Yunan bağımsızlık savaşının başlaması. Patrik V. Grigorios’un Patrikhane’nin ana kapısını önünde asılarak idam edilmesi
 • Ağustos 1914 Bütün gayrimüslimlerin askere alınması ve cepheden ve kritik noktalardan uzak bölgelere gönderilmeleri.
 • 1915 Çanakkale Savaşı, Ermeni soykırımı
 • Haziran 1917 Yunanistan’ın Birinci Dünya Savaşı’na katılması
 • Mayıs 1919 Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
 • 1920-1922 Türk – Yunan savaşı
 • Ağustos 1920 Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını paylaştıran Sevr Anlaşması
 • Ocak 1923 Lozan’da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin imzalanması
 • Temmuz 1923 Lozan Anlaşması
 • Aralık 1923 VII. Grigorios’un patrik seçilmesi
 • Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu
 • Kasım 1924 Patrik Grigorios’u vefatı
 • Ocak 1925 Patrik VI. Konstantinos’un sınır dışı edilmesi
 • Mayıs 1925 Vasillos’un patrik seçilmesi
 • Kasım 1925 Türkiye Rumlarının Lozan Anlaşması’nın 42. Maddesi’nde kendilerine tanınan haklardan feragat etmesi. (Bu feragatin hukuki bir dayanağı yoktur.)
 • Nisan 1926 Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yabancı şirketlerde Türkçe konuşulması ve yazışmaların Türkçe yapılması zorunluluğu getirilmesi
 • Eylül 1926 Mübadillerin malları ile ilgili Türk-Yunan Anlaşması
 • 1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı, Türkiye’de laik Medeni Kanun’un kabulü
 • 1928 Yunanistan’da Eleftherios Venizdos’un iktidara geri gelmesi
 • Eylül 1929 Patrik Vasilios’un vefatı
 • Ocak 1930 II. Fotios’un patrik seçilmesi
 • Ekim 1930 Eleftherios Venizelos’un İstanbul ve Ankara’yı ziyareti, Serbest ikamet ve dolaşım konularında Türk-Yunan anlaşmalarının imzalanması
 • 1931- 1939 Çok sayıda Rum tiyatro kumpanyasının İstanbul’a gelmesi
 • Ağustos 1931 Eleftherios Venizelos’un İstanbul’a özel ziyareti
 • Haziran 1932 Bazı mesleklerin Türk olmayanlara yasaklanması
 • 1933 ‘İstanbul Rumları Birliği’nin kurulması
 • Eylül 1933 Eleftherios Venizelos’un İstanbul’a özel ziyareti
 • 1934 Batı Trakya’da Yahudi-karşıtı olaylar
 • 1935 Türkiye’de genel seçimler. Meclise iki Rum milletvekilinin girmesi. Vakıflar Kanunu. Azınlık okullarında Türkçe ders işlenmesiyle ilgili talimat
 • Nisan 1935 Türkiye’de nüfus sayımı
 • 1936 Vakıfların gayrimenkul beyanı
 • Ocak 1936 Beniamin’in patrik seçilmesi
 • 1937 Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılması
 • 1938 Resmi ziyaretler: Metaksas’ın Türkiye’ye gelmesi; Celal Bayar’ın Yunanistan ziyareti. Bütün azınlık okullarına Türk müdür yardımcısı atanması zorunluluğu
 • Kasım 1939 Azınlıkların askere alınmasıyla ilgili hükümet kararnamesi
 • 1941 Patrikhane de kaza sonucu çıkan yangın
 • Mayıs 1941 Azınlıkların özel birliklerde askere alınması
 • Haziran 1941 Türk-Alman Dostluk Anlaşması
 • Şubat 1942 Türkiye Rumlarının son karnavalı
 • Temmuz 1942 Azınlıkların askerden dönmeye başlaması. Başbakan Refik Saydam’ın vefatı, Şükrü Saraçoğlu’nun başbakan olması
 • Aralık 1942 Varlık Vergisi
 • Mayıs 1943 Ankara’da, askerdeki azınlıklar tarafından inşa edilen Gençlik Parkı’nın açılısı
 • Eylül 1943 Varlık Vergisi uygulamasıyla ilgili Batı’dan gelen eleştiriler
 • Aralık 1943 Varlık Vergisi uygulamasının sona ermesi
 • Mart 1944 Varlık Vergisi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması
 • 1945 Türkiye’de çok partili hayata geçiş
 • Ekim 1945 Türkiye’de nüfus sayımı
 • 1946 Türkiye’de ilk çok partili genel seçimler
 • Mayıs 1946 Türk hükümeti ve Patrikhane arasında sıcak ilişkiler
 • Eylül 1946 Patrik Beniamin’in vefatı. Maksimos’un patrik seçilmesi
 • 1947 Patrik Maksimos ve Makarios anısında İstanbul’da yapılan görüşme, On iki Ada’nın Yunanistan’a bağlanması, Haftalık Yahudi gazetesi Şalom’un İstanbul’da yayınlanmaya başlaması
 • Mayıs 1947 Patrikhane heyeti ile Türk hükümeti arasında görüşme, Balıklı Hastanesi’nin tekrar Patrikhane yönelimine geçmesi
 • Ekim 1948 Patrik Maksimos’un istifa etmek zorunda kalması
 • Kasım 1948 Athenagoras’ın patrik seçilmesi
 • Kasım 1949 İstanbul’da Kıbrıs Türkleri lehine gösteriler
 • 1950 Heybeliada Ruhban Okulu’na yabancı öğrencilerin kabulü
 • Ocak 1950 Kıbrıs’ta Enosis lehine referandum, İstanbul ve İzmir’de Kıbrıs Türkleri lehine gösteriler
 • Haziran 1950 Türkiye’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi
 • Ekim 1950 Türkiye’de nüfus sayımı
 • Şubat 1951 Ankara’da Kıbrıs Türkleri lehine gösteriler
 • Nisan 1951 Türk-Yunan Kültür Anlaşması
 • Eylül 1951 Türk ve Yunan askerlerinin Kore’ye gitmesi
 • Ekim 1951 Yunanistan ve Türkiye’nin NATO’ya üye olması
 • 1952 Rum Eleftiheri Foni gazetesinin İstanbul’da başlaması; Rum Emvros gazetesinin İstanbul’da yayınlanmaya başlaması
 • Ocak 1952 Yunan Başbakan Yardımcısı Sofokles Venizelos’un Türkiye’ye resmi ziyareti
 • Nisan 1952 Türk Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü’nün Yunanistan’ı resmi ziyareti
 • Mayıs 1952 “Türk-Yunan Dostluğu Derneği”nin kurulması. (Bu dernek 1980′lerin sonunda tekrar kurulacaktır.)
 • Haziran 1952 Yunanistan Kralı Paul ve Kraliçe Frederica’nın Türkiye’ye resmi ziyareti
 • Kasım 1952 Yunanistan’da Mareşal Papagos’un iktidara gelmesi
 • Şubat 1953 Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında İttifak Anlaşması (Balkan Paktı)
 • Mart 1953 EOKA’nın Atina’da Grivas tarafından kurulması
 • 1954 Türk basınında Yunan-karşıtı kampanya başlaması
 • Şubat 1954 Makarios ve Papagos’un Kıbrıs konusunu konuşmak için buluşması
 • Mayıs 1954 Türkiye’de genel seçimler, Demokrat Parti’nin galibiyeti
 • Ağustos 1954 İstanbul’da Kıbrıs Türkleri lehine gösteriler
 • Nisan 1955 EOKA’nın Kıbrıs’ta İngilizlere karşı silahlı mücadeleye başlaması
 • Haziran 1955 Türkiye’nin, Kıbrıs konusunu konuşmak üzere İngilizler tarafından Londra’da konferansa davet edilmesi
 • Ağustos 1955 TC Başbakanı Adnan Menderes’in Yunanlıları uyaran nutku
 • Ağustos 1955 Kıbrıs konulu Londra Konferansı
 • 6-7 Eylül 1955 İstanbul ve İzmir sokaklarında Rum-karşıtı saldırılar
 • Ekim 1955 Adnan Menderes’in istifasını sunması ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi
 • Ekim 1955 Türkiye’de nüfus sayımı
 • Nisan 1956 Türk basınında sansür
 • 1957 Türkiye’de erken genel seçimler: Demokrat Parti’nin Sönük zaferi; Kıbrıs’ta Türklere karşı düzenlenen Rum saldırılarının yeniden alevlenmesi
 • Nisan 1957 Patrikhane’nin ülkeden atılması için basın kampanyası
 • Ağustos 1957 Türkiye Rumlarının bireysel olarak sınır dışı edilmeye başlaması
 • Ocak 1958 Gazeteci Dimitrios Kaloumenos’un sınır dışı edilmesi
 • Nisan 1958 ‘İstanbul Rumları Birliği’nin yetkililer tarafından kapatılması
 • Mayıs 1958 Galata Rum Kilisesi’nin yıkılması
 • Ocak 1959 Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının Paris’te bir araya gelmesi
 • Şubat 1959 Türk ve Yunan başbakanlarının Zürih’te bir araya gelmesi; Kıbrıs’ın bağımsızlığını öngören Londra Anlaşmaları
 • Mayıs 1959 Yunan Başbakanı Karamanlis’in Türkiye’ye resmi ziyareti
 • Mayıs 1960 Türkiye’de askeri darbe
 • Ağustos 1960 Kıbrıs’ın resmen bağımsız olması
 • Ekim 1960 Türk Dışişleri Bakanı Selim Sarper’in Atina’ya resmi ziyareti; Türkiye’de nüfus sayımı
 • Mart 1961 Türk ve Yunan gazetecilerin Rodos’ta bir araya gelmesi
 • Temmuz 1961 Yeni Türk Anayasası’nın referandumla kabulü
 • Ekim 1961 Türkiye’de genel seçimler, İsmet İnönü’nün iktidara geri gelmesi
 • Ağustos 1962 Yunan Dışişleri Bakanı Averoff’un Türkiye’ye resmi ziyareti
 • Şubat 1963 Rusya’nın Türkiye’yi Kıbrıs’a müdahale konusunda uyarması
 • Haziran 1963 Yunanistan’da Karamanlis’in istifası. Siyasi istikrarsızlık
 • Kasım 1963 Makarios’un önerdiği 13 Anayasa değişikliği; Yunanistan’da Giorgios Papandreu’nun iktidara gelmesi
 • Aralık 1963 Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar arasında kanlı çatışmalar
 • 1964 Papa VI. Paul ve Patrik Athenagoras’ın buluşması, Aylık O Politis’in Atina’da yayınlanmaya başlaması
 • Şubat 1964 Türkiye’de Rum ve Yunan karşıtı basın kampanyası
 • Mart 1964 Türkiye’nin 1930 Seyrisefain Anlaşmasını iptal etmesi. Ortodoks din adamlarının azınlık okullarına girmesini yasaklayan kararname
 • Nisan 1964 Türk hükümetinin 1955 Türk-Yunan Vize Anlaşmasını iptali
 • Mayıs 1964 Yunan uyruklu Rumların banka hesaplarının bloke edilmesi, Yunan uyruklu Rumların Türkiye’den sınır dışı edilmeye başlanması
 • Haziran 1964 Johnson’un Kıbrıs’a müdahale konusunda Türkiye’yi tehdit eden mektubu
 • Haziran 1964 Yunanistan’da Türk-karşıtı basın kampanyası
 • Eylül 1964 Azınlık okullarında Ortodoks dualarını yasaklayan kararname
 • Kasım 1964 Yunan uyrukluların gayrimenkullerinin bloke edilmesi
 • 1965 Vatikan ve Fener’in yakınlaşması: ikili aforozların karşılıklı olarak iptali, Gökçeada’ya Jandarma taburunun yerleştirilmesi
 • Temmuz 1965 Yeni memurluk kanununun çıkartılması:: memur olmanın birinci koşulunun “Türk vatandaşı olmak” olması. Bu tarihe kadar askeri okullara ve memuriyete girebilmek için koşul, “Türk olmak”, “Tûrk soyundan olmak”, ya da “Türk ırkından Olmak” idi.
 • Ekim 1965 Türkiye’de genel seçimler. Adalet Partisi – Süleyman Demirel’ln İktidara gelmesi
 • Nisan 1967 Yunanistan’da askeri darbe
 • Temmuz 1967 Athenagoras ve VI. Paul’un İstanbul’da buluşması, Kıbrıs yüzünden yaşanan Türk-Yunan krizleri
 • Eylül 1967 Türk ve Yunan Başbakanlarının Keşan-Dedeağaç’ta buluşması
 • Ekim 1967 Athenagoras’ın Roma yolculuğu
 • Kasım 1967 Kıbrıs’ta etnik çatışmalar
 • 1968 Papa Eftim’in vefatı ve yerine oğlu Erol Erenerol’un geçmesi
 • Aralık 1968 Türk-Yunan Kültür Anlaşması’nın imzalanması
 • Ocak 1971 Heybeliada Ruhban Okulu’nun kapatılması
 • Mart 1971 Türkiye’de askeri darbe
 • 1972 Azınlıklara yapılan muameleler konusunda Türk-Yunan sürtüşmeleri
 • Haziran 1972 Patrik Athenagoras’ın vefatı yerine Dimitrios’un geçmesi
 • 1973 Yunanistan’da askeri darbe
 • Mayıs 1974 Hukuk Genel Kurulu’nun Yargıtay’ın 1971de aldığı azınlık vakıflarının 1936′dan sonra edindikleri malları geri vermesine yönelik kararını tekrarlanması.
 • Temmuz 1974 Kıbrıs’ta askeri darbe. Türkiye’nin adaya müdahalesi, Kıbrıs’ta iki toplumun ayrılması, Yunanistan’da cunta rejiminin düşmesi
 • 1975 Papa II. Jean-Paul ve Patrik Dimitrios’un Roma’da buluşması.
 • 1977 Azınlık gazetesi İho’nun Istanbul’da yayınlanmaya başlaması
 • Kasım 1979 Papa II. Jean-Paul ve Patrik Dimitros’un İstanbul’da buluşması
 • Eylül 1980 Türkiye’de askeri darbe
 • 1981 Yunanistan’ın Avrupa’ya entegre olması ve NATO’nun askeri kanadına geri dönmesi
 • Kasım 1981 Rum mallarının blokajının kaldırılması
 • Mart 1984 Türkiye’ye gelmek isteyen Yunan vatandaşlarına uygulanan zorunlu vizenin kaldırılması
 • 1985 Patrikhane’nin binalarının restorasyonu için izin istemesi
 • Ekim 1985 Türkiye’de nüfus sayımı
 • 1986 Papandreu ve Özal’ın Davos’ta ilk kez bir araya gelmesi
 • 1987 Patrikhane binasının restorasyonu için izin verilmesi
 • Ağustos 1987 Patrik Dimitrios’un Moskova ziyareti
 • Ocak 1988 Papandreu ve Özal’ın Davos buluşması, Türk-Yunan yakınlaşmasının başlaması
 • Şubat 1988 Özal’ın 1964’te bloke edilen Rum mallarını sahiplerine iade etmeye karar vermesi
 • Aralık 1989 Patrikhane binasının törenle açılması
 • Temmuz 1990 Patrik Dimitrios’un ABD ziyareti
 • Nisan 1991 İstanbul’da Yunan turistleri taşıyan bir otobüsün yanması
 • Ekim 1991 Patrik Dimitrios’un vefatı. Bartolomeos’un patrik seçilmesi
 • 1992 İstanbul’da Patrikhane tarafından çevre konulu konferans düzenlenmesi
 • 1993 Tüm Doğu kiliseleri patriklerinin İstanbul’da bir araya gelmesi
 • Şubat 1994 İstanbul’da Patrikhane tarafından “Barış ve Hoşgörü Konferansı’nın düzenlenmesi
 • Mayıs 1994 Bartolomeus’un Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yapmak üzere Strazburg’a gitmesi
 • 1995 Patrikhane tarafından Yunan Patmos Adasında “Vahiy ve Çevre Sempozyumu” düzenlenmesi
 • Ocak 1996 Fener Patrikhanesi ile Moskova Patrikhanesi arasında Protokol imzalanması
 • Şubat 1996 Patrikhanenin Estonya Kilisesi’nin özerkliğini tanıması
 • Eylül 1996 İstanbul’da Türkiye İnsan Haklan Demeği tarafından düzenlenen 6/7 Eylül 1955 Olayları konulu fotoğraf sergisi
 • Aralık 1996 İstanbul’daki Rum Aziz Eleftherios Mezarlığına saldırı
 • Eylül 1997 Patrikhane tarafından Karadeniz’de “Venizelos” gemisinde “Din, Bilim ve Çevre Konferansı”nın düzenlenmesi
 • Kasım 1997 Patrik Bartolomeos’un ABD ziyareti
 • 1998 Yunan Kilisesi Başpiskoposu Serafim’in vefatı, yerine Hıristodulos’un geçmesi Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun 19. Maddesi’nin iptali
 • Ekim 1998 Türk hükümetinin, Heybeliada Ruhban Okulu‘nun bağlı olduğu vakfın laik yönetim kurulu üyelerini azletmesi
 • 1999 Türkiye ve Yunanistan’da meydana gelen depremlerin ardındın yaşanan Türk-Yunan yakınlaşması
 • Haziran 1999 Patrik Bartolomeos’un Atina ziyareti
 • 2000 Atina’da Ekümenik Patrikhane temsilciliğinin açılması
 • Ocak 2000 “Ta fota’nın İstanbul’da tekrar kutlanmaya başlanması
 • Kasım 2000 Patrik Bartolomeos’un ABD ziyareti
 • Şubat 2001 Fener Patrikhanesi ile Yunanistan Kilisesi arasında Yunanistan’daki gayrimenkuller konusunda çıkan anlaşmazlık
 • Ekim 2001 Türkiye’de Anayasa reformu
 • Ağustos 2002 Üçüncü AB uyum paketi. Gayrimüslim vakıfların statüsünde teorik iyileşme
 • Ekim 2002 Gayrimüslim vakıflarının mal edinmelerini güçleştiren Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetmeliği.
 • Mayıs 2004 Türkiye’de Anayasa değişikliği paketi
 • Ekim 2004 Başbakanlık İnsan Haklan Danışma Kurulu ‘Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu” Raporu
 • Haziran 2006 “İstanbul’da Buluşma: Bugün ve Yarın” isimli, İstanbullu Rumları buluşturan ilk toplantı
 • Ocak 2007 Azınlık haklarının savunucusu Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesi.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Başa Dön ↑
 • BİZİ TAKİP EDİN

  Facebook Sayfamız
  Twitter Hesabımız
 • PROJELER