Sevan; Var Olan Bir Vatandan

Agos’tan Rita Ender’in “Bizzat Hallediniz” sergisinin araştırma ekibinde de yer alan Sevan Değirmenciyan ile isminin anlamı ve çağrışımları üzerine yaptığı


Proje Ekibi

Proje Koordinatörü: Salih Erturan Küratör: Önder Özengi Sergi Tasarım: Caner Aslan, Sarper Takkeci Basılı İşler Tasarım: Gül Dönmez Proje Asistanı: Özden Dönmez Arşiv Araştırma Ekibi: Serhat


Proje Kapsamı

Arşiv çalışması Başbakanlık Osmanlı arşivi belgeleri kamuoyuna açık olmasına rağmen sınırlı bir çevrede tartışma konusu yapılmıştır. Oysa bu arşivler (tüm


Partner ve Destekçiler

Partner  Tarih Vakfı Projenin yürütülmesinde stratejik ortak olarak Tarih Vakfı’yla işbirliği yapılacaktır. Tarih Vakfı 1991’de kuruluşundan bu yana geçen süre


Danışma Kurulu

Doç. Dr. Bülent Bilmez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ve Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıdır. Dersim 38’i Hatırlamak kitabının


Amacımız

“Bizzat Hallediniz” projesinde, inkâr politikalarının sonucu halen tüm yönleri ile konuşulamayan trajediyi, telgraflar vasıtasıyla kamuoyunun gündemine getirmek ve resmi tarihinBaşa Dön ↑
  • BİZİ TAKİP EDİN

    Facebook Sayfamız
    Twitter Hesabımız
  • PROJELER